Teadusmalev Tartu Observatooriumis ka suvel 2016!

Katrina Kalnina | 29.03.2016

Teadusmalev2015.jpg
Teadusmalevlased Tartu Ülikooli Physicumi katusel satelliitidega sidet pidamas 2015. a augustis (Foto: Viljo Allik, Tartu Observatoorium)

Tartu Observatoorium koostöös Tartu Hansa Rotary ja Tartu Ülikooli teaduskooliga kuulutavad välja kandideerimise Teadusmalevasse juuli-august 2016.

Tartu Hansa Rotary Klubi Noorte Arengu Fond toetab kuni viit Teadusmalevas osalejat 600 eurose stipendiumiga. Stipendium on mõeldud malevas viibimisega seotud kulude, nt majutus ja toitlustus, katmiseks.

2015. aasta suvel tegelesid Teadusmaleva liikmed Helmholtzi puuri ehitamisega, mille abil oleks võimalik luua homogeenset magnetvälja, et  testida nanostelliitide ning selle osade omadusi ja käitumist magnetväljas. Sel suvel saavad noored uued väljakutsed, millega panustada ESTCube-2 ehitamisse.

Sobivad kandidaadid on 9.-12. klassis õppivad või 2016. aastal gümnaasiumi lõpetavad noored, kes suudavad demonstreerida oma häid teadmisi ja kõrget motivatsiooni suvel kaheks kuuks Eesti tudengisatelliidi programmis osalemiseks. Vajalik on hea inglise keele oskus.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 25.04.2016 saata avaldus ja motivatsioonikiri (kuni 1 A4) aadressile teadusmalev2016@to.ee. Motivatsioonikirjas tasub esile tuua varasemaid saavutusi reaalteaduste vallas (nt osalemine olümpiaadidel, ainevõistlustel või Rakett 69 saates, füüsika ja matemaatika hinded koolis jne) ja huvi kosmosevaldkonna vastu.

Lisainfot Teadusmaleva sisu ja korralduse ning kandideerimise kohta võib küsida e-posti aadressilt teadusmalev2016@to.ee.