Õpilasteadlaste konverents „Kosmosel on tulevikku!“

Marge Kliimask | 14.02.2014

Tartu Observatooriumis Tõraveres toimus 14. veebruaril õpilasteadlaste konverents „Kosmosel on tulevikku!“. Gümnaasiumiastme õpilastele suunatud konverentsil esinesid nii koolinoored kui ka observatooriumi teadlased. 


Konverentsist võttis osa üle 90 õpilase 11 erinevast koolist - esindatud olid Jõgeva, Kiviõli, Rakvere, Põlva, Tallinna, Viimsi, Tartu linna ja maakonna koolid. Gümnasistid tutvustasid konverentsil oma uurimustööde tulemusi. Õpilaste ettekandeid hindas žürii, kes valis välja kõige sisukama ja parima esitlusega töö.

„Tartu Observatooriumi üks missioone on kosmosevaldkonna tutvustamine. Meie eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine kaasaegsetest kosmosevaldkonnaga seotud tehnoloogiatest ja näidata nii reaalseid rakendusvõimalusi kui ka uusimaid teadussaavutusi,“ selgitas Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart. „Loodame, et nii mõnigi tänasest konverentsist osavõtja seob oma õpingud ja tuleviku kosmosevaldkonnaga,“ lisas Reinart.

Tartu Observatooriumil on kavas ka edaspidi korraldada erinevaid seminare ja koolituspäevi õpetajatele ja õpilastele. Õpilasteadlaste konverentsist tehakse otseülekanne ka Tartu Observatooriumi kodulehel, www.to.ee

Õpilaskonverentsi toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Konverentsi peaauhinnad ajakirja Horisont aastatellimused pani välja MTÜ Loodusajakiri.

Kontakt: Heli Lätt, projektijuht, telefon 5696 9711