Põhjamaade Osooni ja UV-kiirgust uurivad spetsialistid kogunesid Tõraverre

Margit Aun | 12.05.2016

12. ja 13. mail 2016 toimus Tartu Observatooriumis iga-aastane Põhjamaade Osooni ja UV-kiirguse grupi kohtumine Nordic Ozone Group meeting (NOG 2016). Töögrupi kohtumine toimub igal aastal erinevas riigis. Viimati korraldati kohtumine Eestis 2009. aastal, mil üritus leidis aset Pärnus.

NOG meeting 2016

Grupi põhituumiku moodustavad osooni ja UV-kiirgusega tegelevad teadlased Soome Meteoroloogia Instituudist, Taani Meteoroloogia Instituudist, Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist, Norra Kiirguskaitse Ametist, Norra Õhu Uuringute Keskusest ning Tartu Observatooriumist. Lisaks on alati osalejaid ka muudest asutustest ja riikidest. Seekord on teiste hulgas esindatud Tartu Ülikool ning Public Health England. Eelmisel aastal valiti grupi juhiks Kaisa Lakkala Soome Meteoroloogia Instituudist.

Tartu Obervatooriumist on töögrupi tegemistes pikalt osalenud Kalju Eerme, tänu kellele on atmosfääriseire töörühmal hea võimalus hoida kontakti ning arendada koostööd samas valdkonnas tegutseva rahvusvahelise kogukonnaga.