Meie teadusmalevlane Eva Maria Tõnson võitis riiklikul õpilaste teadustööde konkursil I preemia

Kaupo Voormansik, Tiia Lillemaa | 29.04.2016

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane ja Tartu Observatooriumi teadusmalevlane Eva-Maria Tõnson võitis 2016. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil I preemia ja suundub edasi Eestit esindama rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. 

EvaMariaTonson.jpg

Eva-Maria töö „Hoonestatud alade tuvastamine ERS-2, Envisati ja Sentinel-1 tehisavaradarite andmetelt“ keskendus metoodika arendamisele. Töö käigus arendati edasi Tartu Observatooriumis välja pakutud radarsatelliidipiltide keskväärtuse ja mediaani vahe põhist metoodikat ning mitme orbiidi ja polarisatsiooni andmete kombineerimisega jõuti seni kõrgeima klassifitseerimistäpsuseni, 95,6%. Satelliitseire on kahtlemata parim meetod linnastumise protsesside globaalsel tasemel uurimiseks, sest ükski teine meetod võimalda koguda nii ühtlase kvaliteediga andmeid nii suurte alade kohta kõigest loetud päevadega.

Töö juhendaja Tartu Observatooriumi teadur Kaupo Voormansik iseloomustas oma juhendatavat järgmiselt: „Eva-Mariaga koos töötamine on olnud suur rõõm. Mitte ainult selle pärast, et ta on väga andekas, suurepärase kujutlusvõimega ning saab seletatust väga kiiresti aru, vaid ka selle pärast, et ta on suutnud teha ära loetud kuudega väga suure hulga põhjalikku tööd. Ka Eva-Maria ajajuhtimisvõime, planeerimine ja suurte ülesannete väikesteks osadeks jaotamise oskus on olnud muljetavaldavad. Ta liigub suurte sammudega oma valdkonna teaduse eesliini suunas.“

Eva Maria Tonson teadustöö.png

Eva-Maria meelest on teadus põnev. "Uurimistööga sain ühildada oma teadmisi füüsikast ja geograafiast ning rakendada neid väga praktilises kaugseirevaldkonnas. Hoonestatud alade tuvastamises on parajal hulgal avastamisrõõmu ning leidub veel küsimusi, mis vastuseid ootavad. Seepärast loodan samal teemal jätkata!", lisas vastne preemia laureaat rõõmsalt.

Samal konkursil võitis III preemia Kristjan Kongas Tallinna Reaalkoolist uurimistöö "Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil - stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil" eest. Tema määrati ka üheks kolmest Eesti esindajast Euroopa Noorte Teadlaste Konkursil Brüsselis 2016. aasta septembris.

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet, tunnustada uurimistööga tegelevaid noori ja nende juhendajaid ning pakkuda neile lisamotivatsiooni. Uurimistöö või praktilise töö koostamine on Eestis põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks.

15. korda toimuvale konkursile esitati sel aastal 159 tööd 65 koolist, lõppvooru pääsesid 43 kooli õpilased. Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot ja riiklike preemiatega tunnustatakse nii tööde autoreid kui nende juhendajaid. Konkursil valiti Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning USAs toimuvale maailma suurimale õpilaste teadusprojektide konkursile Intel ISEF. Oma lemmiku said esmakordselt valida ka teadusfestivali külastajad. Kõikide lõppvooru jõudnud tööde nimekirja leiate teadusagentuuri veebilehelt

Lisainfo konkursi ja teadusfestivali kohta:
http://www.etag.ee/krista-aru-teaduse-tegemiseks-on-vaja-roomu-ja-julgust/ 

Lisainfo teadusmaleva kohta: 
2015 Katseseade ESTCube-2 arendamiseks
2016 Teadusmalev toimub ka sel suvel