Soome metroloogia spetsialistid külastasid Tartu Observatooriumi

Viktor Vabson | 10.06.2016

Juuni algul külastas Tartu Observatooriumi kaks soome teadlaste delegatsiooni. 6. juunil 2016 pidasid siin seminari kolleegid Tampere Tehnikaülikoolist ning 9. juunil 2016 tutvusid meie laboritega Soome metroloogiainstituudi radiomeetrialabori spetsialistid.

Soome metroloogiainstituudi radiomeetrialabori külastus.jpg

Soome metroloogiainstituudi radiomeetrialabor (Metrology Research Institute of Aalto University - MIKES-Aalto) on Tartu Observatooriumi optikalabori kauaaegne koostööpartner. Meie optikalabori mõõtmiste jälgitavus SI ühikuteni tugineb oluliselt MIKES-Aalto kalibreerimistele. Soome radiomeetriaalased uuringud on olnud toeks kiirgusmõõtmiste labori ja mõõtemeetodite arendamisel Eestis. Mitmed eesti spetsialistid on oma uuringuteks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks kasutanud Soome radiomeetrialabori võimalusi.

9. juunil 2016 külastasid partnerid Tartu Observatooriumi. Neid tervitas Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart, kes rõhutas Soome Eesti koostöö olulisust. TO kosmosetehnoloogia teadur Viktor Vabson andis külalistele lühiülevaate osakonna kalibreerimis- ja katselaboritest. Kaugseire osakonna vaneminsener Ilmar Ansko tutvustas optikalabori viimaseid teadustulemusi. Pärast lõunat külastati Tartu Observatooriumi katse- ja testimislaboreid. Ilmar Ansko tutvustas optikalaborit, juhtivinsener Viljo Allik näitas satelliitside maajaama ja kajavaba ruumi ning Johan Kütt viis külalised kosmosetehnoloogia elektroonika ja katselaboritesse. Tähefüüsika osakonna teadur Tõnis Eenmäe viis külalised suurde vaatlustorni, kus tutvustas Stellaariumi ja näitas 1,5 m teleskoopi.

Tugev koostöö lähinaabrite vahel tõstab teadustöö kvaliteeti ning aitab kaasa suurepäraste tulemuste saavutamisele.