Oleme valmis kasutusele võtma Copernicus programmi uue satelliidi Sentinel-3 andmeid

Anu Reinart | 28.06.2016

Euroopa Kosmoseagentuuri satelliit Sentinel 3A, mis täidab Copernicus programmi ülesandeid veekogude seireks, on edastanud juba esimesed pildid, kuigi satelliidi töö on alles seadistamise faasis.

OLCI_20160614T082506.jpg
Sentinel 3 pilt Peipsi järvest 14. juunil 2016, ESA

Tartu Observatooriumi veekogude kaugseire töörühm osaleb selle satelliidi töö ettevalmistamises ning üheks eesmärgiks on ka andmete kogumine Peipsi järve kohta välitööde käigus. Meie kiiresti muutuvat ilmastikku arvestades on see paras väljakutse ja seda suuremaks õnnestumiseks võib lugeda hetki, kui ilm lubab samaaegselt satelliidi ülelennuga teha välitöid ja taevas on pilvitu. Selline sobiv hetk oli 14. juunil 2016 (vt pilti).

„Oleme oodanud seda momenti juba mitu aastat, alates sellest kui Sentinel 3 töögrupiga liitusime, kuid me ei julenud loota, et nii kiiresti peale  starti juba kvaliteetse pildi saame“ – rõõmustas hiljuti oma doktoritöö kaitsnud Tartu Observatooriumi teadur Krista Alikas. „Olen oma töös välja töötanud algoritmid, mis aitavad uue satelliidi andmeid veekogude seisundi hindamiseks kiiresti kasutusele võtta ja esitada neid tulemusi ka Euroopa Liidu Veedirektiivi aruannetesse. Satelliidi abil on see töö palju kiirem ja ulatuslikum ning täiendab oluliselt veekogudel tehtavaid mõõtmisi“. Esimesi Sentinel 3 tulemusi ja võrdlusmõõtmisi esitleb Eesti meeskond juba homme, 29. juunil 2016 ESA Kaugseirekeskuses Frascatis toimuval seminaril.   

Copernicus programmi raames on planeeritud viie erinevat tüüpi Sentinel seeria satelliidi loomine nii maapinna, veekogude kui ka atmosfääri protsesside jälgimiseks. Selleks teeb Euroopa Komisjon koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga ja teiste organisatsioonidega, nende seas  Euroopa ilmasatelliitide võrgustikuga EUMETSAT. Copernicus satelliitide andmed on kasutajatele tasuta kättesaadavad, kuid andmete koguhulk on tohutu suur, samuti nende töötlemiseks ja jaotamiseks vajalik süsteem. Seetõttu on ka Eesti kaugseire nõukogu arutanud, kuidas teha teiste Baltimaade ja Põhjamaadega efektiivsemalt koostööd, et oma riigi jaoks vajalikud andmed ning info turvaliselt säilitada ja vastavad teenused välja arendada.

Lisainfo: Anu Reinart, anu.reinart@to.ee, +372 51 93 8989
Tartu Observatooriumi direktor, Eesti esindaja EK Copernicus kasutajate kogus