Tartu Observatooriumis toimub Euroopa kosmosepoliitikat käsitlev avalik arutelu

Tiia Lillemaa | 15.08.2016

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) peab väga oluliseks oma liikmesriikide kodanike arvamust. Seetõttu korraldatakse 10. septembril 2016 ulatuslik avaliku arutelu, et teada saada, mida arvatakse ESA tulevikust, millised missioonid inimesi huvitavad, milliseid kosmosetehnoloogiaid võiks kasutada maapealsete probleemide lahendamiseks.

2016-08-03 Esa-logo_texte_droite.png

Euroopa kosmosepoliitikat käsitlev avalik arutelu on tõeliselt ainulaadne - see on esimene kõigis ESA liikmesriikides korraldatav nõukoda, kus ühepäevasel kohtumisel arutleb kosmose teemadel üle 2000 erinevates eluvaldkondades ja erialadel tegutseva inimese, õpilastest pensionärideni ning töötutest tippjuhtideni välja. Osalejate valik peegeldab iga riigi sotsiaal-demograafilist mitmekesisust.

Arutelud kõigis 22 riigis toimuvad samade juhiste järgi, sest ESA liikmesriikides saadud tulemuste raportid koondatakse kokku ühte üle-euroopalisse raportisse. Vastuseidki otsitakse igal pool samadele küsimustele.

Euroopa kosmosepoliitikat käsitlevat avalikku arutelu organiseerib ESA nimel suhtekorraldusfirma Mission Publiques koos 20 partneriga erinevates riikides, kelle arvates on oluline kaasta avalikkust valikute tegemisse, mis aitavad lahendada ühiskonnaprobleeme, rakendada kosmost ühiskonna teenistusse ning mõjutada kosmoseuuringute ja -innovatsiooni ning rahvusvahelise kosmosekoostöö kaudu tulevasi põlvkondi.

Kosmosepoliitika avalik arutelu on kogu päeva toimuv sündmus, kus ühes paigas kohtuvad 50-100 erinevat inimest. Ürituse käigus saavad osalejad rohkem teada kosmosest, Euroopa Kosmoseagentuurist ning kosmose valdkonnas tehtavast tööst. Osalemiseks pole vaja kosmosealaseid eriteadmisi: igaüks saab tugineda iseenda kogemustele ja isiklikule arvamusele.

Eestis toimub arutelu kahes kohas:  Tartu Observatooriumis Tõraveres ja TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory Tallinnas. Tõraveres juhivad arutelu Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart ja Tartu Ülikooli õppeprorektor Mart Noorma.

Registreerimine on kõigile soovijatele avatud veebikeskkonnas ja kestab kuni 4. septembri 2016 südaööni. Osalejate arv on piiratud. Tõraveres toimuvale üritusele valib ESA registreerunute seast välja 50 inimest. Osalemine ja kohapealne toitlustus on tasuta. Iga osaleja saab tunnistuse, et just tema osales tuleviku kosmose missioonide arutelul. Tasuta transport toob osalejad arutelu päeval Tartust Tõraverre ja viib tagasi Tartusse.

Erinevate inimeste osalemine kosmosepoliitika arutelul on oluline, sest see pakub otsustajaile avalikul arvamusel põhinevat vaatenurka ja algupärast teavet,  võimaldab ESA-l ulatuslikumalt peegeldada avalikkuse muresid ja ootusi ning tuvastada võimalikke vastuolulisi, seni tundmatuid või alahinnatud probleeme, aitab meil kosmoseteemasid paremini mõista ning tekitab üldsuses ESA otsuste suhtes mõistmist, usaldust ja kindlustunnet.

Ennekõike on aga avalikus arutelus osalemine tore ja innustav! Osalejad saavad väikestes rühmades ja sõbralikus õhkkonnas arutleda põnevatel teemadel! Registreeru juba täna ja räägi sellest võimalusest ka sõpradele!

Lisainfo ja registreerimine: http://www.citizensdebate.space/et_EE/home

Videod: