Eesti kaugseire tipud kogunevad Tõraveres

Tiia Lillemaa | 24.10.2016

27. oktoobril 2016 toimub Tartu Observatooriumis Tõraveres Eesti kaugseirepäev, mis toob kokku teadlased, ettevõtjad ja ametnikud, kes oma igapäevatöös puutuvad tihedalt kokku elukeskkonna ja turvalisusega seotud küsimustega. 

Eesti kaugseirepäev 2016

Eesti kaugseirepäeva korraldab Tartu Observatoorium koostöös Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaagentuuriga. Kaugseirepäevast võtab osa eesti kaugseire tuumik - maailmatasemel tunnustatud teadlased annavad ülevaate Eesti kaugseire uurimissuundade hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest ning rakendustest ühiskonna heaks. Huvitavad ettekanded ning inspireerivad diskussioonid loovad uusi ideid ja aitavad leida võimalusi nende teostamiseks.

Euroopa Liit koos Euroopa Kosmoseagentuuri ja teiste partneritega on käivitanud ulatusliku keskkonna ja turvalisuse seire programmi Copernicus (varasem nimetus GMES). Selle raames pannakse tööle kuus Sentinel-seeria satelliiti ja luuakse vastavad andmekogud. Kuigi Sentineli missioonide andmed on tasuta ja vabalt kättesaadavad, on seni olnud raske tagada kõigi andmete stabiilne ja sujuv käitlemine, mis on hädavajalik operatiivteenuste loomiseks.

Eesti esindaja EL Copernicuse programmi kasutajate foorumis dr Anu Reinart  rõhutas, et programmi eesmärk on kasutada teadmispõhiste tehnoloogiate saavutusi mitmekülgselt. Eestiski on Maa jälgimise teenused seatud kosmosevaldkonna arendamisel üheks prioriteediks, sest kasu sellest täppispõllumajanduse, metsaressurside hindamise, tervisliku ja turvalise elukeskkonna, efektiivse liikluse ja linnade planeerimise alal on mujal maailmas juba kinnitust leidnud.

Copernicuse programmi kuuluvad mitmed süsteemid, mis koguvad keskkonnaandmeid Maa jälgimise satelliitidelt ning in situ sensoritelt – mõõtmised õhust, merelt ja maalt. Kogutud andmed töödeldakse ning tehakse lõpptarbijale kättesaadavaks temaatiliste keskkonna- ja turvalisusteenuste kaudu. Tihedam andmevahetus eri riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, mõõtmismeetodite ja -protokollide ühtlustamine ning tegevuse koordineerimine on vastastikku kasulik kõigile osapooltele. Rahvusvahelistes programmides osalemine seab Eestile nii kohustusi kui pakub ka uusi võimalusi. Kõigest sellest tuleb juttu ka Eesti kaugseirepäeval.

Tartu Observatoorium on riigi teadus- ja arendusasutus, mille eesmärgiks on edendada teadust astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia valdkondades, osutada nimetatud valdkondade teadustööl põhinevaid teenuseid, olla tunnustatud partner rahvusvahelistes võrgustikes, koolitada noorteadlasi ja avardada loodusteaduslikku maailmavaadet.

Päevakava ja registreerimine: https://www.to.ee/est/sundmused/eFJlMjY0MDZz/

Programm ja ettekanded: https://www.to.ee/est/sundmused/eFJlMjY0MDZz/

Kaugseire Eestis 2016. Artiklikogumik: https://to.ee/download/m58579ee977135#kaugseire_eestis_2016

Seotud lingid: