Mart Noorma pälvis Vabariigi Presidendi kultuurirahastu hariduspreemia

Virge Tamme, Tartu Ülikooli pressiesindaja | 31.10.2013

President Toomas Hendrik Ilves andis eile presidendi kantseleis üle 2013. aasta Vabariigi Presidendi kultuurirahastu hariduspreemia ja reaalteaduste eripreemia. Kultuurirahastu nõukogu nimetas hariduspreemia laureaadiks Tartu ülikooli dotsendi, tudengisatelliidi EstCube-1 projektijuhi Mart Noorma.
 
„Iga hea õpetaja peamiseks omaduseks on äratada oma õpilastes uudishimu ning teha teekond uute teadmiste ja oskusteni võimalikult põnevaks. Teil on see korda läinud," ütles president Toomas Hendrik Ilves, andes tänavused hariduspreemiad Eesti tudengisatelliidi programmi algatajale Mart Noormale, kauaaegsele viiuliõpetajale Tiiu Peäskele ning majandusõpetajale Epp Vodjale. Presidendi reaalteaduste eripreemia pälvis füüsik Jaan Kalda.
 
„See on tunnustus ka kolleegidele ja tudengitele, kellega üheskoos on haridusprojekti veetud ja Eesti hariduse kõrget taset maailmale tutvustatud,“ sõnas hariduspreemia pälvinud Mart Noorma, lisades: „see on meie kollektiivne saavutus.“
 
Mart Noorma on Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, optilise metroloogia dotsent ning Tartu observatooriumi vanemteadur. Ta on Eesti tudengisatelliidi EstCube-1 programmi algataja ning juhendaja. Teda on tunnustatud Valgetähe V klassi teenetemärgi (2012), Eesti teaduse populariseerimise auhinna (2012) ja teadusajakirjanduse sõbra auhinnaga „Ökul“ (2012). 2013. aastal lisati internetis läbiviidud rahvahääletuse tulemusel Mart Noorma jalajäljed Tartu teerajajate alleele.
 
2003. aastal asutatud hariduspreemia on määratud kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega ning ka haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.
 
Kultuurirahastu nõukogu annab välja kolm hariduspreemiat väärtuses 4800 (Mart Noorma), 3500 (Tiiu Peäske) ja 2900 (Epp Vodja) eurot, mida rahastab Danske Bank ning reaalteaduste eripreemia väärtuses 3900 (Jaan Kalda) eurot, mida rahastab Skype Eesti.