Koostati senini suurim galaktikate gruppide kataloog

Elmo Tempel | 27.04.2010

Tartu Observatooriumi teadlased Erik Tago, Enn Saar, Elmo Tempel, Jaan Einasto ja Maret Einsto koostöös Pasi Nurmi ja Pekka Heinämäkiga Turu Observatooriumist, Soomest, avaldasid senini suurima galaktikate gruppide kataloogi.

Galaktikate gruppide katalooge on Tartu Observatooriumis koostatud ka varem, kuid antud teadusartiklis avaldatud kataloog on suurim, mis senini koostatud. Esimene gruppide kataloog koostati Tartu Observatooriumis 2006 aastal ning see baseerus 2dFGRS (2 degree Field Galaxy Redshift Survey) andmetel. Sel ajal oli see veel suurim galaktikate taevaülevaade. Tänasel päeval on suurim galaktikate taevaülevaade SDSS (Sloan Digital Sky Survey) ning selle baasil on ka 2008ndal aastal Tartu Observatooriumis üks varasem galaktikate gruppide kataloog koostatud. Käesolevas teadusartiklis avaldatud gruppide kataloog baseerub lõplikul Sloani taevaülevaate valimil ning on seega suurim, mis hetkel on võimalik koostada.
 
Võrreldes teiste uurimisrühmade poolt avaldatud gruppide kataloogidega, on Tartu Observatooriumis koostatud kataloogis erilist tähelepanu pööratud vaatluslike efektide arvesse võtmisele. Lõpptulemusena on koostatud gruppide kataloog, mis on statistiliselt homogeenne nii lähedases kui ka kaugemas ruumipiirkonnas.
 
Galaktikate gruppide kataloog on eriti oluline eelkõige Universumi suuremastaabilise struktuuri uurimiseks, millega ka Tartu Observatooriumis on väga aktiivselt tegeletud. Lisaks sellele on gruppide kataloogi võimalik kasutada nii galaktika gruppide evolutsiooni kui ka üksikgalaktikate evolutsiooni uurimiseks. Vaatluslike gruppide kataloogide koostamine on oluline ka numbrilistest simulatsioonidest saadud universumi võrdlemiseks vaatlusliku Universumiga.
 
Koostatud gruppide kataloog on aluseks edaspidistele uuringutele Tartu Observatooriumis, mis puudutavad Universumi suuremastaabilist struktuuri või siis gruppide ja galaktikate arengut.
 
Artiklid: