Peegeldumise ja fluorestsensi mõõtmiste töötuba toimus Tõraveres

Lea Hallik | 1.12.2016

22.-23. novembril 2016 toimus Tartu Observatooriumis COST Action ES1309 (OPTIMISE: Innovative Optical Tools for Proximal Sensing of Ecophysiological Processes) töökoosolek peegeldumise ja fluorestsensi mõõtmiste teemal ESA FLEX missiooni toetuseks.

OPTIMISE.png

Kokku tulid kaugseire teadlased Belgiast, Saksamaalt, Eestist, Soomest, Šveitsist, Kreekast, Inglismaalt, Hispaaniast, Rumeeniast ja Bulgaariast. Kohtumise eesmärgiks oli koguda infot kasutusel olevate mõõtmisprotokollide kohta, et koostada soovituslik juhend spektraalseteks mõõtmisteks UAV platvormil ning sensorite laboratoorseks kalibreerimiseks.