Kaugseire Eestis 2016. Artiklikogumik

Tiia Lillemaa | 20.12.2016

Ilmunud on kolmas Eesti kaugseiret tutvustav artiklikogumik "Kaugseire Eestis 2016", mis on kättesaadav Tartu Observatooriumi kodulehelt.

kaugseire2016-kaas.jpg

Eestikeelseid kaugseirealaseid kogumikke on praeguseks välja antud kolm: „Kaugseire Eestis“ (2008), „Kaugseire Eestis 2014“ ning nüüdne „Kaugseire Eestis 2016“. Käesolevasse kogumikku on kaastööd kirjutanud need kaugseire kui teaduse ja mõõtmiste korralduse ning tulemuste interpreteerimisega tegelejad, kes kahes eelmises kogumikus avaldatule lisaks on leidnud eestikeelsele lugejale uudseid ja huvipakkuvaid kaugseiremõõtmiste korralduse ja tulemuste üldistamise viise. Kogumikus „Kaugseire Eestis 2016“ on kaastöid Eestis kaugseirega tegelevatest asutustest: Tartu Observatooriumist, Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Maa-ametist ja Keskkonnaagentuurist. Kogumiku toimetajad on Urmas Peterson ja Tiia Lillemaa.

Kogumik „Kaugseire Eestis 2016“ on mõeldud täiendama seniseid kahte kaugseirekogumikku. Kõik kolm koos annavad ülevaate, mida tähelepanuväärset on viimasel kümmekonnal aastal Eesti kaugseires tehtud. Kogumiku lugejatena on silmas peetud ülikoolide kaugseirekursuste üliõpilasi ning nende valdkondade asjasthuvitatuid, millel on kokkupuuteid kaugseirepiltide kasutamise ja piltidelt loetavate tulemuste interpreteerimisega. Usutavasti pakub kogumik lugemisväärset laiemalegi huvilisteringile.

Kaugseire Eestis 2016. Artiklikogumik

https://www.to.ee/est/teenused/trukised