Võrtsjärve kaldavöönd kasvab kinni pillirooga, sarnaselt Peipsi järve ja mereranniku rannikualadega

26.01.2011

Kolme asutuse (Tartu Observatoorium, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool) koostöös analüüsiti tagasivaatavalt Võrtsjärve kaldavööndi taimkatte muutusi viimase kahekümne aasta jooksul. Tartus arendatud satelliidipiltide analüüsi metoodikat kasutades õnnestus näidata, kuidas Võrtsjärve kaldavöönd on alates 1980-ndate keskpaigast üha tihedamini pilliroostunud ning see vöönd on üha enam järve avavee suunas laienenud. Eriti märkimisväärne on kinnikasvamise protsess olnud jõgede suudmealadel.

Artikkel: Liira, J., Feldmann, T., Mäemets, H. and Peterson, U. Two decades of macrophyte expansion on the shores of a large shallow northern temperate lake - A retrospective series of satellite images, Aquatic Botany, 93, 207-215 (2010).