Massiivsete tähtede evolutsiooni mõistatus tõi Tõraverre teadlasi üle maailma

Kairi Janson | 18.09.2017

10.-15. septembrini 2017 kogunesid tähtede uurijad mitmelt poolt maailmast Tõraverre viiepäevasele astrofüüsikakonverentsile „Massive Stars in Transition Phases“ („Massiivsed tähed üleminekufaasides“), et arutada massiivsete tähtede arengut nende elu lõppjärgus.

Massive Stars .. seminar 2017

Vaatlustest on teada palju erinevaid massiivsete tähtede arengufaase. Kuid massiivsete tähtede tegelik evolutsioonitee sünnist kuni hukuni ülivõimsas supernoovaplahvatuses jääb tänini üheks tähefüüsika suurimaks lahendamata probleemiks. Kõige olulisem on mõista neid üleminekufaase, kus tähed kaotavad palju massi tugeva aineväljavoolu ja äkiliste pursete tõttu. Kuna üha enam koguneb tõendusmaterjali selle kohta, et massikao vallandamises mängivad olulist rolli tähepulsatsioonidest tulenevad ebastabiilsused, oli see probleemistik üheks konverentsi põhilistest arutlusteemadest. Teisteks olulisteks teemadeks olid kuumade tähetuulte klombistumine, massikao muutlikkus ning täheümbriste struktuur, kinemaatika ja keemia. Teadlased arutasid ka uusi võimalusi üleminekufaasides massiivsete tähtede leidmiseks teistes galaktikates ja tähepopulatsioonide eristamiseks, kasutades tipptasemel metoodikaid nii vaatlustes kui teoorias.

Konverents tõi kokku eksperdid täheatmosfääride, tähetuule, pulsatsioonide ning täheümbriste füüsika ja keemia vallas. Esinejaid oli seitsmest riigist: Argentiinast, Belgiast, Brasiiliast, Eestist, Tšehhist, Tšiilist ja Ühendkuningriigist. Ulatuslikult kasutati telekommunikatsiooni vahendeid: neljandik osalejatest tegi ettekanded ja liitus aruteludega interneti teel. Tartu Observatooriumi teadlastest esinesid konverentsil ettekandega Tõnis Eenmäe, Indrek Kolka, Tiina Liimets ja Michaela Kraus.

Konverentsi korraldas  Tartu Observatoorium Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti „KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET)“ toel. Eestvedajateks olid tähefüüsikud Michaela Kraus ja Anna Aret.