Vaata, milliste ettevõtmistega tähistab kosmosenädalat Tartu Observatoorium!

Kairi Janson | 5.10.2017

Oktoobri esimesel nädalal tähistatakse üle maailma kosmosenädalat, mida sel aastal raamistab kaks kosmosemaailma võtmesündmust: 4. oktoobril 60 aastat tagasi saadeti kosmosesse Maa esimene tehiskaaslane Sputnik ja 10. oktoobril 50 aastat tagasi allkirjastati konventsioon, mis käsitleb kosmose uurimise ja rahumeelse kasutamise tegevuspõhimõtteid.

obs-kooliplakat 420x594+2-finale.jpg

Alates 1999. aastast on ÜRO algatusel ülemaailmse kosmosenädalaga tähistatud kosmoseteaduse ja -tehnoloogia panust inimkonna heaolu suurendamisesse, et tugevdada sidet kosmose ja ühiskonna vahel.

Nii nagu mullu, tähistab Tartu Observatoorium ka sel aastal  kosmosenädalat põnevate ettevõtmistega!

Kosmoseteadlased koolidesse – Sel nädalal külastavad observatooriumi teadlased koole üle terve Eesti, et tutvustada oma tööd ja teadustöö võimalusi nii Eestis kui ka mujal maailmas. Eelmisel aastal oli meie kosmoseteadlaste rännak väg edukas: astronoomid, kosmoloogid, kaugseirajad ja kosmosetehnoloogid jõudsid ära käia igas maakonnas. Kokku külastati  40 kooli ja esineti 65 ettekandega.

Observatoorium valguse festivalil – Sel korral toimub Valguse festival 7. oktoobril 2017 Luke mõisapargis. Festival kannab kosmosenädala eesmärki ja soovib tugevdada sidet kosmose ja ühiskonna vahel. Peale selle teadvustab festival valguse otsest ja kaudset mõju inimesele ning keskkonnale. Valguse festival ühendab teaduse ja etenduskunstid ning teaduse alal (mõisapargi peamajas) on kohal ka Tartu Observatoorium. Tutvustame astronoomia osakonna tööd ja vastame kosmosehuviliste küsimustele! Vaata lähemalt: https://www.valgusefestival.ee/

Astronoomia aktiivõppeprogramm – Kosmosenädalal teeme algust uue aktiivõppeprogrammiga, mis kutsub põhikooli- ja gümnaasiuminoori astronoomia valdkonda lähemalt tundma õppima. Astronoomia aktiivõppeprogramm toetab loodusteaduste õppekava ja annab ülevaate kosmosest kui Maal elu võimaldava keskkonna tegurist. Muuhulgas saab vastused küsimustele „kuidas Universum tekkis?“, „miks inimene ei saa kosmoses elada?“ ja „mis saab, kui elu Maal ei ole enam võimalik?“. Tegemist ei ole pelgalt loengu, vaid õpilasi kaasava praktilise õppetööga. Vaata lähemalt: https://kylastuskeskus.to.ee/est/programmid/aktiivoppeprogrammid/gumnaasium/astronoomia__uus_