Kolm andekat noort teadlast pälvis observatooriumi stipendiumid

Kairi Janson | 30.10.2017

23. oktoobril 2017 jagas Tartu observatoorium välja kolm iga-aastast stipendiumit, et tunnustada noori teadlasi ülikooliõpingute jooksul saavutatud tulemuste eest. Tänavused laureaadid on Maarja Kruuse, Ave Ansper ja Indrek Sünter.

2017-10-23 TO stipendiaadid.jpg

Ernst Julius Öpiku nimeline stipendium – Maarja Kruuse

Ernst Julius Öpiku nimelise stipendiumi esmakordsest väljaandmisest möödus tänavu ümmargune arv aastaid: suisa 20. Stipendium määratakse astronoomiat või sellega seotud eriala õppivale üliõpilasele. Tänavu pälvis stipendiumi Tartu ülikooli füüsikadoktorant ja observatooriumi nooremteadur Maarja Kruuse, kes omandas magistrikraadi matemaatilises statistikas. Oma doktoritöös uurib Kruuse statistiliselt galaktilisi filamente.

Kruuse juhendaja on Elmo Tempel, kes on ise samuti Ernst Julius Öpiku nimelise stipendiumi pälvinud, seda lausa kahel korral. Muuhulgas on Tempel saanud ka Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia ning riikliku teaduspreemia täppisteaduste alal.

Ernst Julius Öpik oli Eesti astronoom ja üks meie astronoomiakoolkonna rajajaid.

Juhan Rossi nimeline stipendium – Ave Ansper

Juhan Rossi nimeline stipendium määratakse keskkonnafüüsikat või sellega seonduvat eriala õppivale tudengile. Seekordne laureaat on Ave Ansper, kes õpib Tartu ülikooli magistrantuuris keskkonnatehnoloogia seiresuunal ja on Tartu observatooriumi praktikant.

Ansperi magistritöö teema on „Sentinel-2 / MSI võimalused EL veedirektiivi rakendusteks“. Selle eesmärk on anda väikejärvede klorofüll-a, fütoplanktoni biomassi ja läbipaistvuse kohta hinnangud, mida saaks kasutada EL veedirektiivi aruandluse eesmärgil. Nimelt peavad EL liikmesriigid veepoliitika raamdirektiivi kohaselt seadma eesmärgiks saavutada vähemalt hea vee seisund, rakendades selleks erinevaid meetmeprogramme. Ansperi magistritöö juhendajad on Krista Alikas Tartu obsevatooriumist ja Piia Post Tartu ülikoolist.

Juhan Rossi nimelist stipendiumit anti tänavu välja 13. korda. Ross oli Eesti atmosfäärifüüsik ja ökoloog.

Charles Villmanni nimeline stipendium – Indrek Sünter

Charles Villmanni nimelise stipendiumi saab igal aastal üks kosmosetehnoloogiat või sellega seotud eriala õppiv üliõpilane. Tänavune laureaat Indrek Sünter on observatooriumi nooremteadur ja Tartu ülikooli kosmosetehnoloogia doktorant. Sünter on olnud võtmeisik Eesti esimese tudengisatelliidi ESTCube-1 pardaarvuti arendamisel, osalenud ka satelliidi alamsüsteemide vahelise liidese planeerimisel ja opereerimistarkvara kirjutamisel. ESTCube-1 alamsüsteemide ja tarkvara arendusest ning karakteriseerimisest kirjutab Sünter ka doktoritööd, tema juhendaja on Mart Noorma.

Praegu käib töö ESTCube-2 orbiidile saatmiseks. Seal on Sünter juhendaja ja koordineerib alamsüsteeme puudutavaid koosolekuid. Sünter arendab ka ESEO (Euroopa tudengite Maa-orbiiteri) kaameraid.

Charles Villmanni nimeline stipendium on kolmest kõige noorem: see määrati kuuendat korda. Villmann oli Eesti astronoom ja atmosfäärifüüsik.

Otsuse stipendiumide saamise kohta teeb Tartu Observatooriumi teadusnõukogu.