Observatooriumi juhitud projekt loob elektroonikafirmadele laborite toetusvõrgustiku

Kairi Janson | 6.11.2017

1.-2. novembril 2017 anti Tõraveres ja Tartus toimunud avakoosolekuga hoog sisse laborite koostöövõrgustiku projektile TEST-4-SME. Kolmeaastase projekti eestvedaja on Tartu observatoorium.

2017 TEST-4-SME kick-off meeting Tartu

Tänapäeval ei saa ühtki elektroonikatoodet edukalt maailmaturule saata, kui see ei vasta rahvusvahelistele standarditele. Seetõttu on toote prototüüpe vaja väga põhjalikult testida.TEST-4-SME projektis osalevad kaheksa Läänemere piirkonna kõrgkooli laborit loovad väikestele ja keskmise suurusega elektroonikafirmadele toetusvõrgustiku, misläbi saavad ettevõtted varases tootearendusfaasis nii nõuandeid kui ka võimaluse oma tooteid testida.

Kolmapäeval toimus koosolek Tõraveres ja neljapäeval Tartus. Peale Tartu observatooriumi lööbki ainsa Eesti partnerina projektis kaasa Tartu ülikool. Koosolekul olid aga kohal ka kõigi välispartnerite esindajad – projekti on kaasatud nii Läti, Leedu, Soome kui ka Saksamaa kõrgkoolide ja instituutide laboreid.

Eelmisel kuul tutvustasid observatooriumi esindajad TEST-4-SME projekti Saksamaal Rostockis aset leidnud Interregi Läänemere programmi seminaril. Seminari eesmärk oli jagada juhtpartnerite vahel infot projektide elluviimise praktilise poole kohta. Räägiti nii projekti oodatavatest tulemustest, sihtgruppide kaasamisest, kommunikatsioonist kui ka näiteks rahaga seotud küsimustest.

TEST-4-SME oli üks neist projektidest, mis valiti tänavu mais Interregi Läänemere piirkonna programmi 2014-2020. Programmiga rahastatakse koostööprojekte, mis aitavad kaasa Läänemere regiooni innovatsioonile, paremale ligipääsule ja jätkusuutlikkuse. Võtmeelement programmi juures on, et Läänemere eri riigid töötaksid probleemkohtade lahendamisel ja uute võimaluste leidmisel koos.

Mais esitatud 71 taotluse seast valiti ühes TEST-4-SME-ga välja veel 39. Nende seas on projekte, mis kätkevad endas nii innovaatilisi lahendusi, loodusvarade haldamist kui ka transpordi jätkusuutlikkust. Lisaks koordinaatori rollile TEST-4-SME projektis on Tartu observatoorium kaasatud partnerina veel teisegi sama programmi projekti BaltSatApps, mis on suunatud Copernicus programmi andmete kasutuselevõtu ja innovatsiooni kiirendamisele Läänemere piirkonna keskkonna ja turvalisuse kaitseks.

Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Naabrusinstrument ja Norra riik. Partnerid panustavad projektitegevusse raha ka ise.