Euroopa parlamendisaadikud arutavad Tõraveres kosmosealast koostööd

Marie Kukk, Riigikogu pressiteenistus | 22.05.2017

Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) eesistujariigina korraldab Eesti rahvusvahelise konverentsi, mis toimub 22.-23. mail Tartu Observatooriumis. Konverentsile on kutsutud parlamendisaadikud ja kosmosevaldkonna eksperdid üle Euroopa, kes arutavad kosmose ja ettevõtluse vahelisi seoseid.

EISC workshop 2017.jpg

Videouudis I Pildigalerii

EISC Eesti eesistumise esinaise Liisa Oviiri sõnul nihkub tegevus kosmoses üha enam erasektori kätte, pakkudes võimalusi ettevõtlusele. „Kosmosetehnoloogiad mõjutavad juba praegu väga palju meie igapäevaelu. Näitena saab tuua kaugseire ehk Maal toimuvate protsesside jälgimise satelliitidelt või satelliitpositsioneerimise, millest autonavigatsioon on nendest kõige tuntum,“ ütles Oviir. „Konverentsi töötubades saame kolleegidele pakkuda välja kindlaid tegevusi, kuidas ilmaruumi võimalusi saaks veelgi paremini meie igapäevaellu rakendada,“ lisas Oviir.

Oviiri sõnul on seadusloomel kosmosevaldkonnas oluline roll ja paljudes riikides on vastu võetud eraldi kosmoseseadused. „Arutelude tulemusena võiks ka Eestis jõuda kosmoseseaduse väljatöötamise ja vastuvõtmiseni,“ ütles Oviir.

Konverentsi avas Liisa Oviir. Külalisi tervitas Tartu Observatoorimi direktor Anu Reinart. Ettekanded olid Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) kosmosesondi Rosetta missiooni liikmelt Matt Taylorilt, mobiiliarendaja Mooncascade, Garage48 Foundation ja MobileMonday Estonia ettevõtete kaasasutaja Priit Salumaalt, infotehnoloogia mõju-uuringute keskuse CITIS (Center of IT Impact Studies) juhataja Kristjan Vassililt ning Tartu Ülikooli õppeprorektorilt, Eesti tudengisatelliidi programmi ESTCube-1 ehitamise algatajalt ja juhendajalt Mart Noormalt. Pärastlõunal toimusid töötoad kosmosetehnoloogia rakenduste - positsioneerimisest ja satelliidi andmete kasutamisest põllumajanduse valdkonnas, samuti tehnoloogia testimisest, vaatlusandmete analüüsist, kosmosestrateegia ja 21. sajandi hariduse ees seisvate ülesanneteni välja.

6.-7. novembril 2017 toimub Tallinnas EISCi plenaaristung, kus arutatakse seadusandluse, e-ühiskonna ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkuse teemadel.

1999. aastal asutatud EISCi liikmeteks on Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide rahvusparlamendid. Hetkel on organisatsioonis 12 täisliiget ning üks assotsieerunud liige.

22.-23. mail 2017 Tõraveres ja Tartus toimuva konverentsi kava on leitav siit (inglise keeles).