Taimkatte kaugseire juured on Eestis

Tiia Lillemaa | 23.08.2017

23.-25. augustini 2017 toimub Tartu Observatooriumis rahvusvaheline teadusseminar „Juhan Rossi pärand“, mis toob Tõraverre kokku ligi 50 taimkatte kaugseire teadlast üle kogu maailma. 

JRSL2017.jpg

Seminariga tähistatakse 25 aasta möödumist Ranga Myneni ja Juhan Rossi koostatud ja Springeri kirjastuse poolt välja antud kogumiku "Photon-Vegetation Interactions" ilmumisest, ning 35 aasta möödumist Juhan Rossi raamatu "The Radiation Regime and Architecture of Plant Stands" ilmumisest, mille kirjatas Dr W. Junk Publishers.

Mõlemat raamatut peetakse taimestiku kiirguslevi teooria ning taimede optilise kirjeldamise klassikaks. Ürituse eesmärgiks on kokku tuua nii algse monograafia autorite kollektiiv kui ka teised tunnustatud teadlased, kelle teadustööd on need publikatsioonid inspireerinud ja mõjutanud. Teadusseminaril tutvustatakse neist raamatutest välja kasvanud teadussaavutusi, tänapäeval juba täidetud lünki omaaegsetes teadmistes ning keskendutakse nendele, mis endiselt täitmist vajavad.

Seminari rahastatake Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes" projektist 2014-2020.4.01.16-0029 "KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET)".

Seminari programmi leiab kodulehelt: https://jrls2017.to.ee/ 

Lisainfo: Jan Pisek, Tartu Observatooriumi vanemteadur, jan.pisek@to.ee