Eesti ja Läti kosmoseprojekt SpaceTEM otsib uusi praktikante

Kadri Bussov, Kairi Janson | 1.03.2018

Eelmisel aastal populaarseks osutunud kosmosevaldkonna arendusprojekt SpaceTEM, mis annab üliõpilastele võimaluse minna tasustatud praktikale kosmosetehnoloogia valdkonna ettevõttesse või teadusasutusse, ootab taas kandideerimisavaldusi. Nende ettevõtete nimekiri, kuhu saab praktikale minna, on sel aastal nii Eestis kui ka Lätis pikenenud.

2017-06-10 SpaceTEM participants.jpg

Möödunud suvel käis praktikal 25 üliõpilast, 13 Eestis ja 12 Lätist. Kümme nädalat kestnud praktika lõppes Riias Euroopa Planetaarteaduste Kongressil, kus praktikandid esitasid praktikaperioodil tehtust posterettekanded.

Parima ettekande auhinna võitis Tartu Ülikooli füüsika eriala bakalaureusetudeng Anni Kasikov, kes läbis oma praktika Baldone observatooriumis Lätis. Anni ülesanne oli teleskoobi fotodelt leida süsiniktähti ja uurida nende omadusi (temperatuuri, kaugust, heledust). „Suve lõpus õnnestus ka ise teleskoobiga vaatlusi tegemas käia, mis oli väga lahe,” võttis Kasikov oma praktikakogemuse kokku.

 

Interreg EST-LAT logo.png

Eelmisel aastal praktikanti juhendanud ESTCube’i tarkvarainsener Umesh .A Bhat sõnas, et andis oma juhendatavale palju vabadust. Tema juhendatav töötas ESTCube-2 pardaarvuti käskude tabeli kallal. „Ta oli nutikas poiss. Päris alguses andsin ma talle mõned juhendid ja kohtusime korra päevas, aga ta nuputas enamiku ise välja,” sõnas .A Bhat.

Sel aastal võtavad Eesti ettevõtetest praktikante Milrem Robotics, CristalSpace/Krakul, KappaZeta ja Spaceit OÜ. EstCube'i praktikale saab tulla ka Tartu observatooriumisse.

Lätis saab praktikat muuhulgas teha ettevõtetes Heliocentric Technologies või Blue Shock Race ning sihtasutuses Ventspils High Technology Park (VHTP). Samuti on võimalik minna suvepraktikale Ventspilsi või Läti ülikooli. Praktikateemade ring on lai, alates tumeaineuuringutest ja lõpetades võidusõiduautode arendamisega.


Praktikantide sooviavaldusi oodatakse 31. märtsini, kokku on 25 praktikakohta. Kandideerida saavad kõik Eesti ja Läti ülikoolide üliõpilased ning Eesti või Läti kodanikud teistest välismaa ülikoolidest. Praktika kestab kümme nädalat ja on tasustatud. Teises riigis või linnas praktikat tehes kompenseeritakse praktikandile majutuskulud.

Teemade loetelu on toodud sellel lingil.

Kandideerimiseks palume saata CV, motivatsioonikirja, hinnetelehe ja lingi enda tehtud tehnoloogiaprojektile aadressile spacetem_internship@venta.lv.


SpaceTEM on Euroopa Liidu Interregi Eesti-Läti koostööprogrammi projekt, mille eesmärk on ühendada Eesti ja Läti kosmosetehnoloogia arengust huvitatud tudengeid, ettevõtjaid, ülikoole ja isegi poliitikuid. Mõlema riigi noored töötavad ühiselt, et jagada teadmisi, ideid ja teha koostööd uute algatuste loomisel.

Käesolev artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.