Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator on avatud: Observatoorium aitab idufirmadel ideid ellu viia

Kairi Janson | 15.11.2017

7. novembril 2017 avati Eestis Baltimaade ainus Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) äriinkubatsioonikeskus, mis annab iduettevõtetele võimaluse lennukad kosmosevaldkonna ideed tõeks teha. Tartu Observatoorium on üks äriinkubatsioonikeskuse partner.

ESA_Bic_Estonia_avamine_pisike.jpg

Sündmus leidis aset Euroopa Kosmosenädalal ja oli suurejooneline: inkubaatori avas ESA peadirektor Johann-Dietrich Wörner.

„Muidugi on see suur samm Eesti kosmosesektorile,“ usub observatooriumi vanemteadur Riho Vendt. ESA äriinkubatsiooniprogramm tõstab tema sõnul Eesti ettevõtete konkurentsivõimet nii Euroopa avatud turul kui ka ESA hangetel.

Tegu on esimese ESA äriinkubatsioonikeskusega Baltimaades, kokku on sääraseid keskusi 17. ESA Eesti inkubatsiooniprogrammi eripära on uudsete kosmosetehnoloogiarakenduste kasutuselevõtt tavakasutuses Maa peal. Näiteks võib tuua Copernicuse programmi kaugseireandmete kasutamise põllumajanduses või maanteesildade ohutuse jälgimisel.

„Traditsiooniliselt on kosmosetehnoloogia arendajateks olnud pika ajalooga hiiglaslikud korporatsioonid, kuid tänapäeva kiirelt arenevas maalimas on üha enam vajadust kiirete, paindlike ja täiesti uudsete lahenduste järele. Selliseid lahendusi suudavad pakkuda just noored iduettevõtted,“ ütles Vendt. ESA äriinkubatsiooniprogrammi võrgustik on aidanud juba rohkem kui 500 iduettevõttel üle Euroopa edukalt turule jõuda.

Tartu observatoorium on üks ESA Eesti äriinkubaatori partner. Observatoorium pakub iduettevõtetele uudsete ideede ellurakendamisel teaduslikku tuge ja kosmosetehnoloogialaborite kasutamisvõimalust. „Uue toote või teenuse turule toomine ei pruugi olla nii lihtne, kui esmapilgul paistab. Isegi siis, kui tegemist on esmaklassiliste inseneride ja geniaalse leiutisega,“ kirjeldas Vendt. Ta märkis, et tänapäeval ei piisa sellest, kui mingi uudne töötav seade lihtsalt valmis ehitada. Uue toote turule toomisel või kosmosse saatmisel peab see olema ohutu, töökindel ja sulanduma kokku teiste kasutusel olevate süsteemidega.

„Meil on praktilisest elust mitmeid näiteid, kui idufirmad – tänaseks meie head koostööpartnerid – on tulnud juba valmis toote prototüüpi meie laboritesse katsetama ja siis on selgunud, et tähelepanuväärne leiutis, mis muidu töötab laitmatult, ei vasta siiski mitmele kehtivale nõudele ja seadme turule viimiseks tuleb see veidi ümber projekteerida,“ rääkis Vendt. Just seetõttu pakub observatoorium äriinkubaatori jaoks konsultatsioone ja eelkatsetusi juba toote varajases arendusfaasis.

Vendt kirjeldas, et kosmose äriinkubaatorisse sobilikud kandidaadid on Eestis registreeritud alla viie aasta vanused ettevõtted, millel on selge seos kosmosetehnoloogiaga ja mis vastavad Euroopa Liidu SME (Small and Medium Size Enterprises ehk väike- ja keskmise suurusega ettevõtete) kriteeriumitele. Kosmose äriinkubatsiooni programm kestab kuni 24 kuud ja üks idufirma võib selle jooksul tootearenduseks saada kuni 50 000 eurot arendustoetust.

Äriinkubaatori avamisel osalesid teiste seas ESA võtmeisikud, Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, ametnikud, akadeemikud, teadusasutuste esindajad ja ettevõtjad.

ESA Eesti äriinkubaatori moodustavad peale observatooriumi veel Tartu Teaduspark, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu linn, Tallinna Linn ja KredEx.

Foto: Rasmus Kooskora/Eesti Kosmosebüroo
https://www.eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo/uudised/artikkel/971-eesti-avas-koostoeoes-euroopa-kosmoseagentuuriga-baltimaade-esimese-kosmose-aeriinkubaatori