Kaupo Voormansik kaitses doktoritööd

14.02.2014

14. veebruaril 2014 kaitses Kaupo Voormansik oma doktoritööd "X-band synthetic aperture radar applications for environmental monitoring" ("X-laineala tehisava-radari rakendused keskkonnakaugseireks").


Tartu ülikooli doktorandid Karlis Zalite (vasakult), Kalev Koppel ja Kaupo Voormansik näitasid, kuidas võiks välja näha nende linnastumist kajastav virtuaalkaart. Kaardi ajaskaala abil näidatakse huvilistele soovitud ajavahemikul linna tekkinud uusasustust.

Juhendajad:
DSc Mart Noorma, Tartu ülikool
PhD Rein Rõõm, Tartu ülikool

Oponendid:
PhD Liis Sipelgas, Tallinna tehnikaülikool
PhD Laurent Ferro-Famil, Rennes'i ülikool, Prantsusmaa

Kokkuvõte:
Tehisava-radar on lennukitel ja satelliitidel kasutatav maa- ja veepinna kaugseire instrument. Tehisava-radarid töötavad raadio- ja mikrolainete piirkonnas lainepikkustel 1 m kuni 3 cm ning on tundlikud uuritavate objektide struktuurile ja elektrilistele omadustele. Käesolevas doktoritöös on uuritud X-laineala tehisava-radari rakendusi üleujutuste kaardistamiseks metsas ja rohumaade parameetrite tuvastamisel. 2010 aasta kevadel läbi viidud katsed kinnitasid X-laineala sobivust üleujutuste kaardistamiseks parasvöötmelises Põhja-Euroopa metsas raagus aastaajal. Varem arvati, et X-laineala metsa läbitavus pole piisav vee tuvastamiseks võrastiku all. Mõõdeti ka X-laineala HH-VV polarimeetrilise kanali eelist HH kanali ees üleujutuste tuvastamisel. Leiti, et HH-VV kanal pakub 0,2 kuni 1,6 dB kõrgemat üleujutatud ja üleujutamata metsa eristamist tagasihajumise järgi kui HH kanal. 2011 suvel Matsalu rohumaadel läbi viidud katsed näitasid X-laineala tehisava-radarite sobivust värskelt niidetud alade tuvastamisel. Värskelt niidetud ja koristamata heinaga rohumaadel ilmnes iseäralik dominantse alfa parameetri kasv 10 kraadilt 25 kraadini.